Attis Risk Management

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja zapłaty należności celnych

– zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.
Gwarancja taka jest wykorzystywana, gdy dłużnik nie dysponuje środkami finansowymi na zapłatę zobowiązań celno-podatkowych. Jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą obrót towarowy z zagranicą, i jest jednym z dopuszczalnych zabezpieczeń należności celnych. Beneficjentem gwarancji jest izba celna, zaś jej zleceniodawcą podmiot zajmujący się importem towarów lub prowadzący skład celny.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.