Attis Risk Management

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja usunięcia wad i usterek

– gwarancja wystawiana w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania obowiązków usunięcia wad i usterek przez wykonawcę.
Zobowiązuje gwaranta do wypłaty gwarancji na wniosek beneficjenta w przypadku, gdy wykonawca nie wykonał w ogóle lub wykonał nienależycie określone umową obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu realizacji inwestycji. Gwarancja stanowi dla inwestora zabezpieczenie, że wady i usterki kontraktu (ujawnione już po przejęciu przedmiotu kontraktu protokołem zdawczo-odbiorczym) zostaną właściwie i terminowo usunięte.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.