Attis Risk Management

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

– gwarancja wystawiana w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę. 
Przedstawiana jest przez wykonawcę w dniu podpisania umowy i zabezpiecza ewentualne roszczenia inwestora w przypadku nienależytego wykonania kontraktu. Obowiązek jej złożenia musi wynikać bezpośrednio z treści umowy. Gwarancja jest jedną z kilku dopuszczalnych przez ustawę o zamówieniach publicznych form składania przedmiotowego zabezpieczenia i stanowi doskonałą alternatywę dla formy gotówkowej.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.