Attis Risk Management

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe służą jako zabezpieczenie inwestora w procesie inwestycji na wypadek wystąpienia zdarzenia określonego w kontrakcie z wykonawcą.


Istota gwarancji sprowadza się do tego, że zakład ubezpieczeń, w zamian za pobranie określonej składki, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Beneficjenta określonej kwoty w przypadku niewywiązania się Wnioskodawcy ze zobowiązania objętego kontraktem. Podmioty ubiegające się o wystawienie na ich zlecenie gwarancji ubezpieczeniowych muszą wykazać się odpowiednią kondycją finansową, a w przypadku wysokich sum gwarancyjnych mogą zostać zobowiązane do złożenia zabezpieczeń majątkowych.


Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

– gwarancja wykorzystywana na etapie przetargu.
– gwarancja wystawiana w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę. 
– gwarancja wystawiana w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania obowiązków usunięcia wad i usterek przez wykonawcę.
– gwarancja zabezpieczająca zaliczki wypłacane przez inwestora wykonawcy. 
– zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.