Attis Risk Management

Usługi

Czym się zajmujemy?


Przeprowadzamy analizę kondycji finansowej firm ubiegających się o pozyskanie finansowania w postaci gwarancji ubezpieczeniowych.


Zakres wykonywanych przez nas czynności obejmuje między innymi:
  • dokładną analizę sytuacji Klienta i specyfiki jego działalności;
  • pomoc w przygotowaniu kierowanych do TU wniosków o limity lub pojedyncze gwarancje;
  • finansowe przygotowanie do negocjacji porozumienia pomiędzy Zleceniodawcą a TU, w szczególności w zakresie zabezpieczeń przyznawanych limitów;
  • prawne przygotowanie do negocjacji porozumień pomiędzy Beneficjentem a TU dotyczących tekstów wystawianych gwarancji.

Oferujemy zatem Klientom profesjonalne i kompleksowe doradztwo finansowe w procesie pozyskiwania następujących gwarancji ubezpieczeniowych:
  • gwarancji zapłaty wadium,
  • gwarancji należytego wykonania kontraktu,
  • gwarancji usunięcia wad i usterek,
  • gwarancji zapłaty zaliczki,
  • gwarancji zapłaty należności celno-podatkowych.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.